ČT 10/11, 15:00

režie: Olga Sommerová, 57 min.

Česká televize a Vision Production s.r.o., 2001

foto: Česká televize

Dokument je součástí cyklu Ztracená duše národa, který mapuje příběhy politických vězňů z padesátých let, osob lidsky nezvykle kvalitních, s pevnými životními postoji a vlastnostmi jako je čestnost, hrdost, silná vůle. Mnozí z nich se objevili před kamerou vůbec poprvé. Cyklus připomíná ztráty, které přetrvávají dodnes. Vybírá si přitom specifické části obyvatelstva, sloupy, na nichž stála tehdejší demokratická společnost, kterou komunisté zničili. Vyřazení desetitisíců lidí ze společenského života pak znamenalo i oslabení duše národa. Z toho pak vychází současný stav, kdy takzvaně „nejsou lidi“, nedostává se vlastenců, organizátorů, vůdců. Ukazuje se, že to, co zasela komunistická perzekuce, stále přetrvává nejen v národním podvědomí. 

Dokument Ztráta tradice oživuje vzpomínky na zpřetrhávání kontinuity selských rodů a násilné přeměny venkova. V padesátých letech bylo z rodových hospodářství vystěhováno na 5000 selských rodin. Všem byl zabaven majetek, mnozí byli vězněni.