Muzeum paměti XX. století vzniklo 17. listopadu 2019 jako zapsaný ústav, jehož zakladatelem je hlavní město Praha

Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech

Cílem je vytvořit moderní muzeum, koncipované jako vzdělávací a otevřená kulturní instituce ve službách společnosti, která uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné i nehmotné doklady týkající se nedávné historie. Zaměřuje se na klíčové události 20. století a dějiny Československa, zejména období dvou totalitních režimů. Vzorem pro její činnost jsou již existující zahraniční muzejní instituce, například Muzeum historie holokaustu, které je součástí Jad Vašem v Jeruzalémě, Muzeum Varšavského povstání ve Varšavě, Muzeum II. světové války v Gdaňsku, Dům teroru v Budapešti, Muzeum holocaustu ve Washingtonu či Topografie teroru v Berlíně. 

Vznik muzea podpořilo celkem 37 nevládních organizací a spolků, jejíž zástupci se 21. srpna 2019 připojili k Srpnové deklaraci, ve které jsou shrnuty hlavní důvody pro zřízení nové paměťové instituce:  „Chceme-li rozhodovat o své budoucnosti, musíme si říci, kdo jsme a odkud jsme přišli a kam chceme jít. Proto považujeme za nezbytné připomínat si nejen památku obětí totalitních režimů, ale také úctyhodnou statečnost občanů, kteří se na základě svého demokratického přesvědčení rozhodli bojovat za svobodu a aktivně se postavili na odpor proti tyranii. Vzhledem k tomu, že postupně odchází očití svědkové historických událostí XX. století, je důležité zprostředkovávat jejich životní zkušenosti nastupujícím generacím. Pochopení podstaty autoritativních způsobů vládnutí, ovládání a kontroly společnosti, je zásadní pro poznání současných hrozeb, kterým společně čelíme. V tomto kontextu je důležité připomínat si nejen spáchané zločiny a hrdinské činy, ale také formy přizpůsobení se či otevřené kolaborace.“

Hlavní město Praha jako zakladatele zastupuje v Muzeu paměti XX. století správní rada, která stanovuje základní směřování muzea a volí ředitele. Muzeum paměti XX. století v září 2020 získalo formou pronájmu jako své sídlo Dům pážat pánů, které v současnosti upravuje pro zahájení činnosti.

Více informací o činnosti Muzea paměti XX. století, které vedle jiného organizuje festival dokumentárních filmů o XX. století NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ → www.muzeum20stoleti.cz

 

Pomozte nám s přípravou
druhého ročníku festivalu,
vyplňte krátký dotazník