ST 11/11, 9:45

režie: Kristina Vlachová, 52 min.

Česká televize, 2001

foto: Česká televize

Film Zpráva o Králi Šumavy lze považovat za zprávu ve smyslu objektivního svědectví jen do jisté míry, ale právě proto autoři tento snímek takto nazvali. Chtěli totiž zdůraznit kontrast mezi záměrem podat pravdivé svědectví a výslednou podobou filmu, který je souhrnem různých životních postojů. Více než třicetileté pátrání režisérky Kristiny Vlachové a několik let trvající natáčení, na jehož konci měla být skutečná verze o mýtu „Krále Šumavy“, totiž opět potvrdilo fakt, že dějiny jsou vždy dějinami konkrétních lidí, z nichž každý prožívá určitou dobu jiným způsobem. 

Hlavním příběhem doby tohoto filmu je život jednoho z „Králů Šumavy“, Josefa Hasila, který žil přes půl století v USA. Jeho vyprávění, stejně jako zkušenosti ostatních aktérů, nám umožňují setkat se s neohroženými, zbabělými i nejednoznačnými lidskými osudy, jejichž naléhavá nezaměnitelnost byla donedávna podávána v podobě mýtů, a to v rovině vztahů osobních, rodinných a v neposlední řadě společenských, jak o tom svědčí mimo jiné legendární kniha i film Král Šumavy.