ÚT 10/11, 19:50

režie: Martin Vadas, 60 min.

Česká televize, 1996

foto: Česká Televize

Dokument z roku 1996 vychází z obsáhlého rozhovoru s bratry Mašíny, natočeného v USA. Ctirad a Josef Mašínovi, jedněmi označovaní za ikony protikomunistického odboje a jinými za odsouzeníhodné desperáty, rekapitulují svou činnost za války i po únorovém puči v roce 1948. Vzpomínají na svého otce Josefa Mašína, který spolu s Josefem Balabánem a Václavem Morávkem patřil k takzvaným Třem králům, proslul odvážným odporem proti nacistům a po svém dopadení byl v červnu 1942 popraven. Jeho synové se zmiňují o protiněmeckých sabotážích, jež vykonávali během války.

Dokument ústy bratrů Mašínů i řady dalších aktérů uvažuje o tom, zda únorový převrat znamenal vyhlášení občanské války, v níž je ozbrojený odpor legitimní. Další rovinu tvoří reportáž z konference Opus Bonum z roku 1994, kde se k činnosti bratrů Mašínů vyjadřují Martin Štěpánek, Ivan Medek, Jiřina Šiklová a další. Svědectví připomíná také osud popraveného Václava Švédy a dalších lidí, kteří s Mašíny spolupracovali. Vyznívá jako obhajoba statečnosti oproti pasivitě většiny českého národa v časech totalitního teroru. Je užitečným příspěvkem k diskuzím, jež se o aktivitách bratrů Mašínů vedou dodnes.