ST 11/11, 17:40

režie: Pavel Křemen, 52 min.

Česká televize, 2017

foto: Česká televize

Masivní propagandistická kampaň komunistického režimu proti signatářům prohlášení Charty na počátku roku 1977 je dnes známá jako Anticharta. Ze strany režimu šlo o pozoruhodně rozsáhlou akci s využitím plejády sdělovacích prostředků a populárních umělců, kteří měli veřejně podpořit politiku KSČ a její tažení proti chartistům podpisem prohlášení „Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru.“ KSČ připravila dvě shromáždění, na kterých umělci před objektivy kamer v Národním divadle v Praze a o pár dnů později v Divadle hudby demonstrovali svou loajalitu totalitní moci, kterou stvrdili podpisem.

Umělci, kteří v ony dny na daných místech osobně nebyli, byli vyzváni, aby svůj podpis připojili dodatečně. Nakonec jich drtivá většina podepsala. Řada umělců později svůj podpis různými způsoby relativizovala. Film se na základě osobních svědectví signatářů Anticharty snaží vystihnout parametry akce, díky nimž se režimu podařilo přimět tisíce kulturních osobností k tomuto symbolickému gestu.